Уплотнение клапана на насос СИН    120 х 63 х 17
Обозначение: 3Р.1.6.7